Aannemingsbedrijf en Handelsonderneming


  • Borstelen (=Mechanisch onkruidbestrijding van uw terreinen en opritten)
  • Maaien van groenstroken
  • Onkruid en mossen verwijderen van al uw verhardingen
  • Vegen van uw terreinen en opritten